Producten voor de machinebouw

Moderne machines worden verondersteld flexibel te zijn en zich gemakkelijk aan te passen aan de steeds wisselende eisen van het eindproduct. Intelligente, modulaire concepten zijn de sleutels tot het succes. Snelle, eenvoudige en betrouwbare assemblage zijn hierbij van doorslaggevend belang en bijgevolg een vaste waarde in al onze oplossingen: van DIN-rail klemmenblokken tot plugbare verbindingen en modulaire veiligheidsvoorzieningen voor gebruiker en machine. Wielands elektrisch interfaceprogramma behelst een veelheid aan budgetvriendelijke en kostenbesparende oplossingen.

Service met meerwaarde

Uitgebreide keuringen en homologaties zijn onlosmakelijk verbonden met de Wieland producten. Ze bevestigen, bijvoorbeeld, dat bepaalde veiligheidsrelais onder strenge milieunormen of in veeleisende toepassingen gebruikt mogen worden. 
Onze persoonlijke consulting service, klantgerichte oplossingen en professionele opleidingen staan ter beschikking om uw doelstellingen te helpen verwezenlijken.