samos® PRO Compact nu med MOTION CONTROL

24.06.2019
Övervakning av Safe Speed, riktning, stillestånd och positionering på maskiner och anläggningar.

SAMOS®PRO COMPACT med nya analoga moduler

24.06.2019
Nu presenterar Wieland Electric analoga input moduler till samos®PRO COMPACT säkerhets PLC. 
Dessa moduler säkrar dig en enkel, effektiv, flexibel och säker analog lösning med input signaler.