Palnik – zasilanie kotła

Złącze Wieland ST18, wielokrotnie wypróbowywane, łączy palnik z kotłem. ST18 stosowany jest w różnych wersjach dla obu, tj. pierwszego i drugiego etapu palnika.

Połączenie kontroli palnika

Nasz GST18® ustanawia połączenie do kontroli palnika i dostępny jest w wersji 3-, 4-, 5- lub 6-polowej. Kodowanie mechaniczne ułatwia prosty podział aplikacji. Kolor GST18® dodatkowo umożliwia identyfikację właściwego połączenia.

Kontrola – podłączenie siłownika (zasilanie)

Jako przemysłowy interfejs RAST 5 szeroko stosowany jest w technologii grzewczej. Różnorodność wbudowanego kodowania występująca w systemie zapobiega błędnemu doborowi elementów proponując niezawodność połączeń i działania oraz ogromne korzyści podczas instalacji końcowej.

Kontrola – podłączenie siłownika (sygnał)

Złącza na płyty drukowane firmy Wieland o wielkości 5.08mm (seria 8213 S i B) są bardzo dobrze znane naszym Klientom z branży ciepłowniczej. Zwłaszcza ich jakość i trwałość. Złącza te często wykorzystuje się w celu uproszczenia okablowania wyjść i wejść kontrolnych.