Ondervloerse installaties

Of het nu in in kantoorgebouwen, hospitalen of luchthavens is: verhoogde vloeren zijn de ideale oplossing voor complexe elektrische installaties die aan het oog onttrokken moeten blijven. De verdeling van stroom en stuursignalen in de diverse lokalen gebeurt het best via ons bandkabelsysteem. Aftakkingen worden dicht bij de vloerbox of de verdeelzuil gerealiseerd met behulp van vooraf geassembleerde kabelsystemen. Alle grote fabrikanten leveren producten en apparaten die met ons gesis® systeem compatibel zijn.

Bedrading in wanden en plinten

‘Surface mounted wall trunking’ is een efficiënte en wijd verspreide techniek voor het aanleggen van stroom- en datanetwerken in moderne commerciële gebouwen. Stopcontacten, lichtschakelaars, zelfs contactdozen voor werkposten worden via de gesis® kabelsystemen aangesloten. Hier ook is verregaande compatibiliteit met alle bekende fabrikanten de norm die wij hanteren.

Plafondmontage

Valse plafonds worden algemeen gebruikt voor elektrische installaties, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw. Alle types lichtarmaturen, zelfs de allerlaatste LED-modellen, laten zich via plugbare stroom- en dataverbindingen aansluiten. Met behulp van remote KNX of wireless modules verlopen zowel de initiële installatie als latere aanpassingen met het grootste gemak. Het gesis® systeem is ook bij alle armatuurfabrikanten als norm ingeburgerd.

Verlichting

Een lichtarmatuur uitgerust met gesis® plug & play interfaces vermindert het installatiewerk met eventjes 80%. Dankzij dit eenvoudig doch efficiënt concept is Wieland in staat maatoplossingen aan te bieden voor alle types lichtarmatuur, zelfs met de modernste LED-technologie. Wieland is uw betrouwbare en ervaren partner bij uitstek voor alle plugbare oplossingen in binnen- en buitenverlichting. U vindt onze producten in keukenverlichting, in toonbanken en displays, in kantoorgebouwen en bij de organisatie van grote evenementen.

Om en rond het gebouw

Vocht en regen leggen strenge eisen op aan installaties buiten de gebouwen: van stuursystemen voor zonneblinden tot tuinverlichting en lichtreclames, zonder de installaties van bovengrondse parkings of keldergarages te vergeten. Het gesis® IP+ systeem is het ideale antwoord op de vele technische uitdagingen van de buitenwereld.

Gebouwenautomatisering

Moderne commerciële gebouwen kunnen hun objectieven op het vlak van comfort en milieuvriendelijkheid onmogelijk halen zonder één of andere vorm van intelligente gebouwenautomatisering (immotica). Redenen temeer om gebruik te maken van de snelheid en de flexibiliteit geboden door het gesis® systeem. Met KNX of wireless sturing – de componenten van het gesis® ELECTRONIC programma reiken u een efficiënte en kostenbesparende maatoplossing aan.